Besøg husenes egne hjemmesider:

De Grønlandske Huse i København, Odense, Aarhus og Aalborg rådgiver og vejleder herboende grønlændere om sociale spørgsmål.

Besøg husenes egne hjemmesider for mere information om de enkelte tilbud:

Det Grønlandske Hus i København

Det Grønlandske Hus i Odense

Det Grønlandske Hus i Aarhus

Det Grønlandske Hus i Aalborg

 

I De Grønlandske Huse kan du møde de socialfaglige konsulenter ansat i husene til at hjælpe grønlandske borgere. I husenes åbne rådgivning kan du få hjælp af de socialfaglige konsulenter. Åben rådgivning betyder, at rådgivningen er frivillig, at vi ikke sagsbehandler eller har myndighedsfunktion. Du kan henvende dig anonymt, og de ansatte har tavshedspligt. Rådgivningen har ikke mulighed for at give økonomisk bistand.

De socialfaglige konsulenter har særlig viden inden for det sociale område og om herboende grønlændere. De kan blandt andet hjælpe dig med at:

  • Deltage i et møde med din sagsbehandler, læge eller offentlig instans, som bisidder

  • Rådgive dig, hvis du er kørt fast i problemer, eller er i tvivl om noget i det offentlige system

  • Hjælpe dig med at forstå breve fra det offentlige, og hjælpe dig med digitale udfordringer

  • Hjælpe dig med at komme i kontakt med andre grønlændere

  • Vejlede om rejser til Grønland

  • Hjælpe dig med at få henvist en tolk

  • Tale med dig anonymt om eventuelt misbrug, behov for psykologhjælp eller andre problematikker

De socialfaglige konsulenter samarbejder også med kommuner og andre offentlige myndigheder i sociale spørgsmål vedrørende grønlændere. På den måde håber vi at kunne udbrede kendskabet til den grønlandske kultur, skabe større forståelse for vores grønlandske medborgere, og dermed lette det sociale arbejde.

Udover muligheden for at tale med de socialfaglige konsulenter, har alle husene netværkscafeer, mødesteder og fællesskaber, hvor man kan dele sin grønlandske kultur og sprog med andre.